Skip to content

Privacyverklaring

Informatie over hoe viaBovemij omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers.

Privacyverklaring

Bovemij N.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten, websitebezoekers en app-gebruikers. Onder Bovemij N.V. vallen verschillende bedrijfsonderdelen die allen een gespecialiseerde taak uitoefenen in de totstandkoming van onze dienstverlening aan u, de klant. Eén van die bedrijfsonderdelen is ViaBovemij.nl B.V.. In de rest van onze Privacy-en Cookie Statement gebruiken we viaBovemij.nl, waarmee we het viaBovemij.nl als digitaal platform bedoelen en duiden we de organisatie viaBovemij.nl B.V. aan als VBBV.

Over bovemij

Bovemij helpt ondernemers, mobiliteitsbedrijven, in de mobiliteitssector om succesvol te ondernemen en helpen de klanten van de sector om passende en betrouwbare mobiliteitsoplossingen te vinden bij deze mobiliteitsbedrijven. Dat doen we door mobiliteitsbedrijven (digitaal) te ondersteunen bij het verbinden met hun klanten.

Bovemij neemt daar een unieke positie voor in als bedrijf van en voor de mobiliteitssector. Wij hebben daarbij ook een volledige dienstenpakket in de vorm van verzekeren, financieren, rechtshulp, digitaliseren en data diensten. Dit vertaalt zich via ons Bovemij-platform enerzijds in verschillende type mobiliteitsdiensten (pechhulp, private lease, etc.) naar de consument of zakelijke afnemer en anderzijds in business performance diensten (garagepolis, adverteren, statistieken, CRM diensten, etc.) richting de mobiliteitsbedrijven.

Over viabovemij.nl

viaBovemij.nl is het mobiliteitsplatform dat inspeelt op marktontwikkelingen met nieuwe digitale mogelijkheden om efficiëntie te verhogen en kosten van mobiliteitsbedrijven te verlagen.

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons en onze partners zijn en dat wij en onze partners ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonsgegevens.

Mobi-ID account vereist

ViaBovemij.nl is uitsluitend toegankelijk voor aangesloten bedrijven in de mobiliteitsbranche die beschikken over een Mobi-ID. Voor het aanvragen van een Mobi-ID zie https://www.mobi-id.nl. Op de verwerkingen van persoonsgegevens in verband met het Mobi-ID zijn de voorwaarden van Mobi-ID van toepassing. Wij verwijzen je daarvoor naar de website van Mobi-ID.

Zakelijke gegevens en persoonsgegevens

Zoals hiervoor aangegeven is viaBovemij.nl alleen toegankelijk voor bedrijven die beschikken over een Mobi-ID. Het Mobi-ID staat op naam van het bedrijf. De gegevens die door viaBovemij over het bezoek en gebruik van het viaBovemij.nl platform worden verwerkt zijn dan ook voornamelijk zakelijke gegevens.

Daarnaast kunnen er bij Mobi-ID functionarissen aan een bedrijf gekoppeld worden; de gegevens die van die functionarissen worden verwerkt zijn veelal beperkt tot zakelijke contactgegevens (zie voor details de website van Mobi-ID). Dat maakt dan ook dat er ook persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, daarover geven we in dit statement uitleg.

Verder is het zo dat waar de onderneming en de natuurlijk persoon samenvallen (zoals bij eenmanszaken) of elkaar dicht(er) raken (zoals bij VOFs of BV’s met de persoonsnaam er in), veel of wellicht wel alle verwerkte gegevens ook als persoonsgegevens moeten worden gezien.

Die persoonsgegevens worden dan echter wel steeds in een zakelijke context verwerkt. Dat wil zeggen dat VBBV gegevens die verband houden met het gebruik van het platform viaBovemij.nl zal koppelen aan het (aan het betreffende Mobi-ID gekoppelde) betreffende bedrijf, niet aan de natuurlijk persoon die (namens dat bedrijf) van het Mobi-ID gebruik maakt.

Alles wat in dit document staat over het verwerken van (persoons)gegevens moet dan ook steeds in die zakelijke context worden gezien.

Verwerking van persoonsgegevens

ViaBovemij.nl verwerkt voor verschillende doeleinden persoonsgegevens. Daarbij zijn soms partners betrokken. De verschillende verwerkingen staan hieronder weergegeven en uitgelegd.

1) Toegang en gedrag op portaal

Wij houden bij wat je (althans het aan jou gekoppelde Mobi-ID) op viaBovemij.nl gedaan hebt en wanneer. Dit doen we om je bedrijf beter van dienst te zijn. Zo kunnen wij suggesties aanbieden van andere diensten die voor je bedrijf mogelijk interessant zijn. Ook proberen wij zo een beeld te krijgen van marktontwikkelingen hopen we met de gegevens onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

We verwerken daarbij de gegevens uit het Mobi-ID account en gegevens over de diensten die je bedrijf via viaBovemij.nl hebt afgenomen en de daarbij verwerkte gegevens. Bij diensten die verband houden met voertuigen betreft dit bijvoorbeeld het kenteken en de kilometerstand. Bij andere diensten kan dit andere gegevens betreffen. Zie daarover ook verderop bij “ViaBovemij en andere aanbieders”.

Deze gegevens hebben wij nodig, of maken het ons makkelijker, om diensten aan te kunnen bieden. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de dienst. Ook kunnen wij de gegevens voor eigen doeleinden gebruiken (zie verderop).

2) Contactpagina en nieuwsbrief

Via onze contactpagina kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Je kunt hier terecht voor al je vragen, opmerkingen en klachten. Het maakt daarbij niet uit of die vragen gaan over het aanbod van ViaBovemij zelf of één van de aanbieders op viaBovemij.nl (zie over die andere aanbieders verderop in het document).

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer, NAW-gegevens, geslacht en overige (persoons)gegevens in je bericht. De verwerking van de persoonlijke informatie is noodzakelijk om je vraag of opmerking te kunnen verwerken. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en aansluitend drie maanden. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

In veel gevallen kunnen we ook vragen over diensten van andere aanbieders direct (namens die andere aanbieder) beantwoorden. Wanneer je een vraag stelt over een reeds gesloten contract, kunnen wij namelijk gegevens daarover terugvinden in je klantprofiel (zie uitleg verderop). Ook eerdere contactmomenten kunnen wij daar terugvinden. Dit maakt het veelal mogelijk je snel en efficiënt te helpen. Wanneer wij de vraag niet zelf kunnen beantwoorden, zullen wij je vraag doorsturen naar de betreffende aanbieder.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via het portaal kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot een maand nadat je het abonnement hebt opgezegd.

3) Contact aanbieder voor verwijzingen

ViaBovemij.nl is een platform waarop diensten van derde partijen kunnen worden aangeboden. Verderop in het statement leggen we dit verder uit.

Bij een deel van de diensten van derden is onze rol beperkt tot het verwijzen naar die aanbieder. In die gevallen kun je via viaBovemij.nl namens je bedrijf eenvoudig contact opnemen met de aanbieder. ViaBovemij.nl verwerkt hiervoor persoonsgegevens en zorgt dat de gegevens bij de aanbieder terecht komen. Zie het kopje ‘Verstrekken van je persoonsgegevens aan derden’ en ‘ViaBovemij en andere aanbieders’ voor meer informatie omtrent de werkwijze van viaBovemij.nl. viaBovemij.nl verstrekt je persoonsgegevens (zakelijke contactgegevens) in het kader van de door jou (namens je bedrijf) gevraagde dienst.

4) Verwerkingen bij geïntegreerd aanbod

viaBovemij.nl is bij uitstrek hét platform voor oplossingen voor aangesloten bedrijven in de mobiliteitsbranche. We helpen je bedrijf dan ook graag bij het vinden van de mobiliteitsoplossing die past bij de behoefte. Teneinde je een zo compleet mogelijk aanbod te kunnen doen via het platform werken we samen met partners, die we een plek op de website aanbieden.

Bij steeds meer aanbieders zullen wij je niet meer verwijzen (zie hiervoor punt 3) naar de aanbieder, maar is het aanbod van de aanbieder geïntegreerd in ons platform. Dat betekent dat je bedrijf via ons platform een contract met die aanbieder kan afsluiten (wij zijn bij dat contract dan dus geen partij). Daarbij kunnen dan persoonsgegevens worden verwerkt van de persoon of personen die het bedrijf vertegenwoordigen. De verwerking van persoonsgegevens is anders bij dit geïntegreerde aanbod dan bij de verwijzingen als hiervoor onder 3 beschreven. Zie daarvoor de uitleg verderop in het statement.

5) Cookies

Wanneer je onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door je computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor meer informatie over de cookies, kun je onze Cookie pagina bekijken.

6) Verwerkingen in opdracht van directe klanten

ViaBovemij geldt als ‘Verantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor informatie betreffende haar directe klanten zoals de mobiliteitsbedrijven, medewerkers, websitebezoekers en leveranciers.
ViaBovemij voert gegevensverwerking uit in opdracht van haar directe klanten. Gegevens die worden aangeleverd door directe klanten van viaBovemij, welke betrekking hebben op indirecte klanten (bijv. rondom voertuigeigenaren), verwerkt viaBovemij te goeder trouw. viaBovemij treedt hierbij op als ‘(Sub)verwerker’ in de zin van de AVG. De directe klant van viaBovemij geldt hierbij als Verantwoordelijke.

Onze directe klanten, websitebezoekers en leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor juiste en volledige aanlevering van eigen gegevens. ViaBovemij is niet verantwoordelijk voor onjuistheden die door deze partijen zelf zo zijn doorgegeven. Wel zullen wij deze altijd zo spoedig mogelijk corrigeren, nadat we hiervan onderbouwd in kennis zijn gesteld.

Onze directe klanten zijn verantwoordelijk voor gegevens omtrent hun eigen klanten/consumenten (viaBovemij’s ‘indirecte klanten’). Indirecte klanten zijn op hun beurt zelf verantwoordelijk voor juiste en volledige aanlevering van hun eigen gegevens bij de partijen met wie zij zelf een overeenkomst zijn aangegaan, contact onderhouden en/of aan wie zij toestemming tot verwerking van hun persoonsgegevens hebben gegeven. Het uitoefenen van de rechten van indirecte klanten dient altijd plaats te vinden via viaBovemij’s directe klanten.

viaBovemij en andere aanbieders

ViaBovemij.nl is van VBBV. Onze contactgegevens vind je onderaan dit statement.

Op viaBovemij.nl worden diensten van diverse partijen aangeboden. We hebben dit hiervoor al kort uitgelegd, in deze paragraaf gaan we hier dieper op in.

Er zijn in de kern twee manieren waarop diensten van derden op ViaBovemij.nl worden aangeboden:

 1. Verwijzing: de aanbieder presenteert zich op het platform, maar voor de transactie word je verwezen naar de omgeving van de aanbieder om daar vervolgens namens je bedrijf de transactie te sluiten.
 2. Geïntegreerd: je sluit de transactie namens je bedrijf via het platform af.

Ad. 1. Privacy en verwijzing

Bij de eerste categorie kun je jezelf namens je bedrijf op ons platform oriënteren en informatie verzamelen. Voor de transactie word je verwezen naar de (fysieke of digitale) omgeving van de aanbieder.

Een voorbeeld van de eerste categorie is bijvoorbeeld een aanbieder waarmee via het platform contact wordt gelegd, maar die vervolgens fysiek langs komt of telefonisch contact zoekt om de transactie te sluiten of af te ronden.

Wij geven je bedrijfsgegevens en je contactgegevens nooit ‘zomaar’ door aan deze aanbieders. Wij doen dat alleen op het moment dat je hierom vraagt, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier en een vraag om een dienst of informatie betreffende een propositie waarbij de aanbieder betrokken is.

De aanbieders verwerken je gegevens en die van je bedrijf verder conform hun eigen privacy statement. Bekijk dat statement goed voordat je ons verzoekt je gegevens door te geven. Wij hebben geen invloed op de verwerking door de aanbieder na de doorgifte.

viaBovemij.nl gebruikt bij verwijzingen je e-mailadres ook om een enquête te sturen in het kader van kwaliteitsverbeteringen: ervaring op viaBovemij.nl en bij de aanbieder te meten en het optimaliseren van de website-ervaring. De grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van viaBovemij.nl. Wanneer we persoonsgegevens gaan gebruiken voor commerciële doeleinden, en je niet eerder een dienst van ons hebt afgenomen, vragen we eerst om je toestemming.

Verder vindt op viaBovemij.nl monitoring plaats. Monitoring vindt plaats ten behoeve van het bewaken van de integriteit van onze dienstverlening en het detecteren en voorkomen van misbruik op onze website en van onze diensten. Monitoring bestaat onder andere uit het registreren, beoordelen en filteren van e-mailadressen en/of telefoonnummers die veelvuldig en/of voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt bij het invullen van formulieren, zoals het aanvragen van een proefrit. De gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan het bewaken van de integriteit van onze dienstverlening en worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Ad. 2. Privacy bij geïntegreerd aanbod

Bij de tweede categorie aanbieders – het geïntegreerde aanbod – werkt het gemakkelijker. Je hoeft hierbij ons platform niet te verlaten en kunt, namens je bedrijf, alles in één omgeving doen: van informatie opvragen tot het afsluiten van contracten met de verschillende aanbieders.

Het aantal aanbieders in deze tweede categorie zal gaandeweg steeds meer groeien. Een actueel overzicht van de verschillende aanbieders, en hun contactgegevens, vind je hier. Dit overzicht kan van tijd tot tijd wijzigen.

Verwerking door aanbieders geïntegreerde aanbod

Wij hebben afspraken gemaakt met de aanbieders van het geïntegreerde aanbod over je privacy. Je hoeft dus niet meer vele verschillende privacy statements te lezen. Na het lezen van dit statement weet je wat er met je persoonsgegevens gebeurt.

Met de aanbieders van het geïntegreerde aanbod is afgesproken dat zij je persoonsgegevens – in de praktijk zal dit veelal beperkt zijn tot je zakelijke contactgegevens – ook overeenkomstig dit privacy statement verwerken.

Deze aanbieders zullen je persoonsgegevens dan ook louter verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de met jouw onderneming gesloten overeenkomst(en);
 2. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen of verzoeken om informatie;
 5. het informeren over nieuwe producten en diensten;
 6. voor het verbeteren van de dienstverlening;
 7. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 8. voor de uitwisseling in het kader van de dienstverlening via het platform als hierna beschreven.

Voor andere verwerkingen zullen de aanbieders toestemming aan je vragen.

Uitwisseling met aanbieders

Wanneer je een dienst van een aanbieder gebruikt, worden daarmee ook gegevens gedeeld tussen die aanbieder en viaBovemij. Het delen van gegevens gebeurt om verschillende redenen, namelijk:

 1. omdat het technisch noodzakelijk is of de dienst vergemakkelijkt;
 2. om je gegevens te verrijken zodat we je beter van dienst zijn;
 3. voor statistische doeleinden;
 4. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Ad 1. Technisch noodzakelijk of vergemakkelijken dienst

De meeste aanbieders gebruiken hun eigen IT-systemen voor het aanbieden van hun diensten op viaBovemij.nl. Als gebruiker merk je daar niets van; je blijft gewoon op viaBovemij.nl, maar de systemen zijn ‘onder water’ aan elkaar gekoppeld.

Dit betekent dus ook dat onze systemen automatisch de gegevens aan de IT-systemen van de aanbieder doorgeven die noodzakelijk zijn om de dienst te kunnen leveren (zoals een ID-nummer), of die het leveren van de dienst voor je bedrijf vergemakkelijken (zoals het alvast invullen van je bedrijfsgegevens of contactgegevens).

Omgekeerd geldt ook dat wij betrokken kunnen zijn bij de uitvoering van (een deel van) de dienst van de betreffende aanbieder. Daarvoor worden er dus weer gegevens van het IT-systeem van de aanbieder aan ons systeem doorgegeven. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de betaling verloopt via een door ons geselecteerde bank of payment service provider. Wij krijgen dan bijvoorbeeld doorgegeven of de betaling gelukt is of niet.

De meeste uitwisselingen van gegevens in deze categorie zijn tijdelijk. Dat wil zeggen dat de gegevens weer worden verwijderd zodra de transactie is afgerond. Een deel van de gegevens wordt echter bewaard voor je profiel of voor statistiek (zie hierna bij 3) of omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn (zie hierna bij 4).

Ad. 2. Gegevens verrijken

Wanneer je bedrijf een dienst afneemt bij een aanbieder, dan geven zij ook weer gegevens over de transactie aan ons terug. Welke gegevens het betreft verschilt per dienst, maar het gaat steeds om meest kenmerkende gegevens van de transactie. Op de pagina kun je een uitwerking vinden van de gegevens die per dienst worden bewaard.

Dit betreft overigens veelal geen persoonsgegevens, nu deze gegevens aan het bedrijf en niet aan de persoon worden gekoppeld. Zie hierover de uitleg hiervoor onder “Zakelijke gegevens en persoonsgegevens”.

Voor zover de gegevens wel persoonsgegevens zijn, kun je bij ons een inzageverzoek doen wanneer je wilt weten welke persoonsgegevens we precies van je verwerken (zie onderaan het statement). Op termijn kun je waarschijnlijk een deel van die gegevens al zien na inloggen op het portaal.

Verder wordt op het platform bijgehouden welk contact je bedrijf of jijzelf namens je bedrijf eerder hebt gehad met de klantenservice (zie ook verderop in het statement).

We gebruiken deze gegevens om je bedrijf beter van dienst te zijn. Zo kunnen we je op basis van je profielinformatie een aanbod doen van onszelf, dezelfde of een andere aanbieder op ons platform. De grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang. Uiteraard kun je jezelf altijd afmelden voor dergelijke dienstverlening (zie ook over je rechten verderop in dit statement).

De onderliggende logica van de profilering komt in de kern op het volgende neer. Wij houden bij welke producten en diensten je bedrijf afneemt via viaBovemij.nl en proberen aan de hand daarvan suggesties te doen over andere producten en diensten die wellicht bij je passen. Dat doen we door te kijken naar individuele kenmerken van je transactie (bijv. de einddatum van een contract, om dan tegen die datum een aanbod te kunnen doen), maar ook naar in hoeverre je transactie lijken op andere klanten. De gevolgen voor je bedrijf van deze analyses zijn beperkt: het bedrijf ontvangt hooguit een extra aanbieding of viaBovemij.nl brengt bepaalde informatie wellicht wat prominenter in beeld. De profilering zal echter niet leiden tot het uitsluiten van bepaald aanbod, noch het rekenen van hogere prijzen of andere soortgelijke nadelige gevolgen.

Ad. 3. Statistische doeleinden

Verder maken wij statistische analyses van de gegevens die we verkrijgen op grond van de hiervoor onder 1 en 2 beschreven gegevensstromen. Dit doen we voor onze eigen bedrijfsvoering en ook om deze gegevens te kunnen gebruiken voor onder meer de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De grondslag voor het anonimiseren (en de verdere analyse) is gelegen in het gerechtvaardigd belang.

De statistische analyses zijn volledig geanonimiseerd. Het gaat ons er niet om wat je op ons platform doet, maar wat de gemiddelde gebruiker hier wel en niet doet. De conclusies die aan de analyse worden verbonden zijn ook op geen enkele wijze meer tot je te herleiden.

De geanonimiseerde statistische analyses kunnen met derde partijen worden gedeeld.

Ad. 4. Naleving wettelijke verplichtingen

Op grond van de wet zijn we verplicht gegevens over de via ons platform verrichte transactie te bewaren. Dit vloeit bijvoorbeeld voort uit belastingwetgeving of wetgeving op het gebied van administratieplichten, mede gelet op de afspraken die met de aanbieders hebben gemaakt over het gebruik van het platform (waarbij er soms betaald wordt per transactie). Daar waar de wet ons verplicht om de van de aanbieder ontvangen gegevens te bewaren zullen we dat dus ook doen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid bij geïntegreerd aanbod

Zoals hiervoor beschreven ontvangen wij bij het geïntegreerde aanbod gegevens over het gebruik van de diensten van de aanbieders op het platform. Voor die uitwisseling van persoonsgegevens, en het daaruit voortvloeiende gebruik (profielopbouw en statistische analyse), zijn wij, viaBovemij, samen met de aanbieder(s) gezamenlijk verantwoordelijk in de zin van artikel 26 AVG.

Voor alle vragen over die profielopbouw en die statistische analyse kun je bij ons terecht. Je kunt hiervoor contact met ons zoeken (zie onderaan). Op termijn kun je ook inloggen op het portaal om direct (een deel van) de gegevens te zien en te controleren.

Volledigheidshalve moeten we er op wijzen dat je zowel de aanbieder als ons kunt aanspreken met vragen over die uitwisselingen en het daaruit voortvloeiende gebruik (profielopbouw en statistische analyse). De rol van de aanbieder is daarbij echter beperkt. De profielopbouw en de statistische analyse wordt door ons gedaan, niet door de aanbieder. De rol van de aanbieder is beperkt tot het aanleveren van de gegevens aan ons (en zijn eigen rol in het verlenen van de door hem aangeboden diensten). De aanbieder is dan ook alleen op de doorgifte aan ons aan te spreken, niet op de verdere verwerkingen door ons.

Voor de helderheid: de gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet alleen op de hier beschreven doeleinden van profielopbouw en statistiek. De aanbieder blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens in verband met de via het platform gesloten transacties. Zie daarover de uitleg hiervoor onder het kopje “ Verwerking door aanbieders geïntegreerde aanbod”.

Verstrekken van je persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen je persoonsgegevens verstrekken aan derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Voor het aanbod van producten en diensten van viaBovemij.nl door onze partners, zoals hiervoor uitgelegd onder het kopje “viaBovemij en andere aanbieders”. Voor de helderheid: dit zullen veelal zakelijke gegevens zijn, zoals hiervoor uitgelegd onder “Zakelijke gegevens en persoonsgegevens”.

Wij maken daarnaast gebruik van de diensten van derden om je persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor viaBovemij.nl. Dat betekent dat zij de gegevens nooit voor eigen doeleinden mogen gebruiken. De persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU of binnen landen welke volgens de AVG voldoende betrouwbare privacy wetgeving hebben. viaBovemij.nl heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers.

Wij zullen je persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij viaBovemij.nl te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is. viaBovemij.nl verstrekt je persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties). Wij zullen je in beginsel vooraf informeren over een dergelijke verstrekking, tenzij dit wettelijk gezien niet is toegestaan. Ook kan viaBovemij je persoonsgegevens verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het verlenen van de door jou verzochte dienst.

Bewaartermijnen

Voor (eventuele) overige gegevens geldt dat wij je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen je gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer je om verwijdering verzoekt (en wij geen geldige reden hebben voor langer bewaren). Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd.

Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. Je kunt ook een verzoek indienen om je persoonsgegevens te verwijderen, deze mogelijkheid vind je terug onder ‘rechten van betrokkenen’.

Beveiliging

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Inzage en wijzigen van gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je als directe klant (bijvoorbeeld als mobiliteitsbedrijf) altijd contact met ons opnemen. Als je klant bent van van onze klanten, bijvoorbeeld een mobiliteitsbedrijf, verwijzen we je naar dat bedrijf omdat die verantwoordelijk is in de zin van privacy wetgeving.
Onze contactgegevens staan onder deze privacyverklaring. Je hebt de volgende rechten:

 • a) uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • b) inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • c) het laten corrigeren van fouten;
 • d) het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • e) intrekken van toestemming;
 • f) bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • g)het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je een klacht hebt of een andere vraag omtrent de verwerking van je persoonsgegevens, kun je een e-mailbericht sturen naar privacy@bovemij.nl. Wij vragen je hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent je klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kan je hier vinden.

Contactgegevens

Voor vragen omtrent privacy kun je contact opnemen met Functionaris Gegevensbescherming van Bovemij N.V. waar ViaBovemij.nl B.V. onderdeel van uit maakt. De contactgegevens van de Functionaris gegevensbescherming zijn hieronder opgenomen.

ViaBovemij.nl B.V.

Takenhofplein 2

6538 SZ Nijmegen

privacy@bovemij.nl